Hotline: 1800.2345.80

Hiệu suất của SSD là gì?

Hiệu suất SSD

Hiệu suất cao của SSD là lý do quan trọng nhất để sử dụng chúng cho các doanh nghiệp. 95% số người được hỏi cho biết hiệu suất là tiêu chí chính cho việc mua SSD. Chỉ có 31% số người được hỏi cho rằng độ tin cậy là một yếu tố. Số lượng ổ SSD bị hỏng hoặc cần phải tiêu hủy được dự đoán sẽ tăng đáng kể trong vài năm tới, khi tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng SSD tăng lên. Các câu trả lời khảo sát cho thấy rằng tổng cộng 70% công ty đã sử dụng SSD từ năm 2011 hoặc 2012.

Khi một công ty thay thế một số ổ SSD, sẽ xuất hiện một nhu cầu thực sự nhằm đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và ngăn chặn mất dữ liệu bí mật. Phục hồi dữ liệu từ ổ SSD và hủy bỏ dữ liệu an toàn là những nhu cầu quan trọng cần giải quyết. Tuy nhiên, hầu hết các công ty không có phương pháp thích hợp để khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa bị lỗi hoặc xử lý an toàn ổ SSD. Phục hồi dữ liệu có thể rất khó vì các công nghệ mã hóa độc quyền được sử dụng.

Đối tác